Sony U30 System case

LCS-U30, Polyamide (Nylon), 405g, Grijs

Fabrikant
Sony
Artikelnummer
LCS-U30
12-01-2011